Artikel 27 van de Verordening accountantsorganisaties verplicht tot een klokkenluiders regeling. Dit artikel luidt als volgt:

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie. (Zie T27)

Artikel 1

Deze klokkenluidersregeling waarborgt dat personen van buiten onze organisatie en aan Accountantskantoor Het Ondernemershuis verbonden of werkzame personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de directie van ons kantoor.

Artikel 2

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 • handelingen die leiden tot strafbare feiten door ons kantoor of onze medewerkers;
 • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
 • alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
 • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 • en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de directie in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van onze organisatie of onze medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van onze klachtenregeling. Het verschil tussen de klachten- en de klokkenluidersregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Artikel 3

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de directie;
 2. De melding aan de directie vindt uitsluitend elektronisch plaats via jessicabouten@het-ondernemershuis.nl
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres;
 4. De directie bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De directie informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. De directie informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de directie de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

Artikel 4

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de directie ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van Accountantskantoor Het Ondernemershuis garandeert dat, indien de melder een medewerker is van Accountantskantoor Het Ondernemershuis, de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een vermoeden van misstand meldt, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten